BAŞKAN'DAN MESAJ


BAŞKAN'DAN MESAJ

UTSYD 'NİN DEĞERLİ ÜYELERİ VE MESLEKTAŞLARIMIZA

HEPİMİZE !

12 Yıllık bir oluşumun öncesine dayanan, toplamda 30 yılı aşkın emeğimiz ile Lojistik sektöründe gitmediğimiz Ülke ve kıta kalmamıştır.Yollarda yaşadığımız sorunları topluluk ortamlarında macera gibi anlatmışızdır. Kısa sohbetlerin her birinde muhakkak bir serzeniş bir şikayet vardır,bunların birikimi ve yaşadığımız onca tecrübe bizleri UTSYD'ni kurma aşamasına kadar getirmiştir.Başkanı bulunduğumuz derneğimiz de, geçmişten geleceğe Lojistik ve trafiği oluşturan tüm hareketli araçlar da dahil olmak üzere birlik çağrısı içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

Araştırmaya kalktığımızda sekötrümüze ait bir hayli dernek, vakıf , platform ve toplum kuruluşları var,ve her oluşumun kendine göre yerine getirmeye çalıştığı vaadleri var.Dileriz tek çatı altında toplanıp vaad edilen sözlerin ortak payda içerisinde başarıya ulaşmasıdır.

Bizler UTSYD olarak, hedeflerimizde ise bir çok konuyu ele alıp net çözüm üretmekdir,bunların başında ise mesleğimizin Ağır işçi sınıfında olan bir meslek kolu haline gelmesi, ve bu şartlara bağlı olarak verilen ücretin tatmin edici olmasıdır.Diğer bir husus ise meslektaşlarımızın iş akdi sonunda alması gereken özlük hakları da dahil, kıdem ve diğer tazminatlarıdır.UTSYD olarak hedeflerimizin bir kısmı da statü ve saygınlık konusudur,bu konu aslında şoför camiasında kanayan yaralardan birisi, bizler de meslektaşlarımıza statü ve saygınlık kazandırmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Bizlere bu gayret ve çaba içerisinde yardımcı olan olacak ve gönül veren tüm meslektaşlarımıza yürekten teşekkürü borç bilirim.

saygılarımla 

Sedat Kaplan